Skoči na glavno vsebino

Roditejski sestanki

Sodelovanje s starši poteka v obliki dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur, roditeljskih sestankov in predavanj. Starši so med šolskim letom vabljeni na prireditve, dneve dejavnosti, delavnice in druga srečanja.

 PREDVIDENI RODITELJSKI SESTANKI, PREDAVANJA ZA STARŠE

 • 8. september: Uvodni roditeljski sestanek (vsi po oddelkih)
 • 19. oktober: Pomen branja, socialni in čustveni vidik, Mateja
  •           Petric (1.–6. razred, PP A–F)
 • 17. november: Karierna orientacija, NPZ (6.–9. razred)
  •           Zimska šola v naravi (7. razred)
 • 19. januar: Starši in otroci na spletu … Safe.si
 • 16. marec: Naravoslovni teden v CŠOD Gorenje (9. razred)
  •           Spodbujanje in razvijanje samostojnosti, odgovornosti in delovnih navad pri otroku, Mateja Petric (7. –9. razred, PP G, H)
 • 20. april: Izbirni predmeti (6., 7. in 8. razred)
  •           CŠOD Radenci (PP G, H)
  •           Socialnopedagoški tabor CŠOD Radenci (8. razred)
  •           Šola v naravi Čatež (PP E, F)
 • 18. maj 2023: Letna šola v naravi Nerezine (6. razred)
  •           razredni roditeljski sestanki po potrebi
Dostopnost