Skoči na glavno vsebino

Nacionalo preverjanje znanja (NPZ)

Za učence 6. in 9. razreda prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom je udeležba neobvezna. Vsako leto v oktobru ali novembru starše in učence obvestimo o izvedbi NPZ, na podlagi soglasja staršev učitelji pripravijo predlog morebitnih prilagoditev za posameznega učenca. Prilagoditve so usklajene z učenčevo odločbo o usmeritvi, strokovnim mnenjem in dejanskim funkcioniranjem otroka.

V 6. razredu se preverja znanje slovenščine in matematike, v 9. razredu še tretjega predmeta (naravoslovnje ali družboslovje). Vsebine preverjanj so prilagojene našemu programu.

torek 5. maj NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
četrtek 7. maj NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
ponedeljek 11. maj NPZ iz tretjenga predmeta za 9. razred
pon. – sre. 1. – 3. junij Vpogeld in seznanitev učencev z dosežki za 9. razred
pon. – sre. 6. – 10. junij Vpogled in seznanitev učencev z dosežki za 6. razred
ponedeljek 15. junij Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
sreda 24. junij Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

 

Dostopnost