Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola Dr. Mihajla Rostoharja Krško, je bila letos organizatorka 18. Regijskih iger MATP, za območje ljubljansko – dolenjske regije.

MATP (Motor Activity Training Program) je najmlajši športni program specialne olimpijade (SOS Slovenija). Namenjen
je tistim osebam, ki zaradi težjih in težkih kombiniranih motenj ne zmorejo
udejstvovanja v športih, ki zahtevajo razumevanje navodil, samostojnost pri izvedbi
aktivnosti in poznavanje pravil.

Dogodek je potekal v športni dvorani Šolskega centra Krško – Sevnica v Krškem, na njem pa je sodelovalo 80 udeležencev, od tega 52 tekmovalcev ter 28 spremljevalcev iz naslednjih ustanov; OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško, Center Janeza Levca Ljubljana – DE Jarše, Center Janeza Levca Ljubljana – DE Levstikov trg, Center Janeza Levca Ljubljana – DE Dečkova, VDC Zasavje, CUDV Draga Ig, VDC Krško – Leskovec, VDC Tončke Hočevar, OŠ Litija ter VDC Novo mesto.

Nastopajoči so se preizkusili na 7. tekmovalnih postajah, katere so zajemale naslednje spretnosti; mobilnost, ročnost, brcanje, upravljanje z vozički in udarjanje.

V otvoritev dogodka nas je pospremila ravnateljica dr. Barbara Smolej Fritz, povezovalec programa je bil Nik Škrlec, pridružil pa se nam je tudi župan Mestne občine Krško, g. Janez Kerin.

Program je minil v prijetnem, spodbudnem ter vključujočem vzdušju.

S strani organizacijskega odbora bi se radi zahvalili vsem, ki so nam kakorkoli pomagali pri organizaciji in izpeljavi iger: dijakom, vodstvu in zaposlenim  Šolskega centra Krško – Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina Krško, podjetju Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d., Poslovnemu sistemu Mercator d.o.o., podjetju Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o. in dramskemu igralcu Niku Škrlecu, ki je zabavno in tankočutno povezoval celoten dogodek.

Ekipa OO Dr. Mihajlo Rostohar Krško

 

Dostopnost