Skoči na glavno vsebino

Odjava obroka

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se :

odjavi vsaj isti dan in sicer do 8. ure. Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena.

Če je učenec odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri raznih tekmovanjih in srečanjih v okviru šole, obrok zanj odjavi šola.

Če zaradi bolezni ali izrednih okoliščin starši ne morejo pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, ima učenec pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.

Obroke, ki v predvidenem času niso prevzeti, šola brezplačno odstopi drugim učencem.

Stroške šolske prehrane je potrebno poravnati do roka označenega na položnici.

 

Cena zajtrka: 0,30 €

Cena malice: 0,80 €

Cena kosila:

  • za učence 1. in 2. razreda in mlajše v PPVI: 1,80 €
  • za učence 3., 4. in 5. razreda: 2,00 €
  • za učence 6., 7., 8. in 9. razreda, starejši učenci PPVI: 2,20 €
Dostopnost